ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

24 เมษายน 2566